เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตาลเดี่ยว มีเนื้อที่ประมาณ 25.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,025 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสองคอน ตำบลเตาปูนและเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลห้วยแห้ง และตำบลชำผักแพว
ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลแก่งคอย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลตลิ่งชัน และอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ มีความชันน้อย และทางใต้มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโรงงาน และมีถนนสายมิตรภาพตัดผ่านกลางตำบล มีถนนสุดบรรทัดเชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพผ่านสู่ตัวอำเภอ และถนนสายแก่งคอย – บ้านนา ตัดผ่านหมู่ที่ 8 – 11 รวมทั้งทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสายภาคตะวันออกตัดผ่านตำบล


ลักษณะภูมิอากาศ

- ปริมาณน้ำฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฝนตกชุกที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,437 มิลลิเมตร ต่อปี โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด

- อุณภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส และในเดือนธันวาคม มีอุณภูมิต่อสุดเฉลี่ยประมาณ 23.4 องศาเซลเซียส

- ความเร็วลม อำเภอแก่งคอย ได้รับอิทธิพลจากมรสุมบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ


จำนวนประชากรในตำบล

แยกเป็นพื้นที่ในตำบล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านดงยาง265271536967
2บ้านตาลเดี่ยว412461873854
3บ้านหลุบเลา378394772400
4บ้านหลุบเลา190209399191
5บ้านหลุบเลา312348660389
6บ้านกุดเงิน5145401,054368
7บ้านขอนหอม9711,0111,9821,320
8บ้านโคกสะอาด5736141,187524
9บ้านโคกเชือก8157581,573753
10บ้านป่าไผ่นาบุญ5945531,147441
11บ้านโคกเชือก240268508174
รวม5,2645,42710,6916,3810.01s. 0.50MB