เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมงคล สุขศิลา

  นายกอบต.ตาลเดี่ยว

 • นายทะวาย กวางทอง

  รองนายกอบต.ตาลเดี่ยว

 • นายประสิทธิ์ อำนาคะ

  รองนายกอบต.ตาลเดี่ยว

 • นายชลอ จันทาบุตร

  เลขานุการนายกอบต.ตาลเดี่ยว0.01s. 0.50MB