เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาลเดี่ยว

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาลเดี่ยว สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว

ประกอบด้วย 

  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลเดี่ยว ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว

  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนหอม ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดขอนหอม  หมู่ที่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว

  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว

  4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบุญ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดนาบุญ หมู่ที่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0.02s. 0.50MB